ACCOUNTING MANAGEMENT

Kirjanpitopäällikkö, Kassavirta ja kassanhallinta, LuotonvalvontaFINANCIAL MANAGEMENT

Talousjohtaja, Talouspäällikkö, Controller, Kannattavuusanalysoinnit, Riskien hallintaMuut palvelut

Sisäinen valvonta, Liiketoiminnan etiikka, Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta ja suunnitelmat kriisitilanteiden varalle